PORTFOLIOאמנות הצילום היא היכולת לתפוס בהבזק אחד את מהות הרושם, את לב העניין. אמנות הצילום היא היכולת לצקת בתוך שבריר אחד את נשמת המצולם.
אני אופיר הראל ואני צלם פורטרטים אמנותי. אני מצלם אתכם ויוצק בתמונות את כוח האישיות שלכם. אני נותן לכם מתנה שיווקית גדולה מאוד בתמונה אחת.
אני נותן לכם את כוח הרושם הראשוני ששובה את לב המתבונן . האמנות שלי היא לגלות את המקצועיות שלכם – בכל יופייה ובכל תפארתה.