רפרודוקציה

רפרודוקציה זה צילום של יצירת אמנות מקורית על כל פרטיה . אני מצלם העתק של יצירת המקור שאינה דיגיטלית, בצורה מדויקת ואייכותית ככל שניתן